Βιογραφικό Ιατρού Γεωργίου Κ. Κουτρούλη

 

• Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, βαθμός «Λίαν Καλώς»

• Πιστοποιητικό Προηγμένων Σπουδών στη Διαχείριση Υγείας (Certificate of Advanced Study in Health Management), Imperial College London, Πανεπιστημίου Λονδίνου, Μεγάλη Βρετανία

• Ιατρική Ειδικότητα Καρδιολογίας (Νοσοκομεία: 251 ΓΝΑ, ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο- Μπενάκειο, Hammersmith Hospital NHS Trust)

• Πιστοποιητικό της Βρετανικής Εταιρείας Ηχοκαρδιογραφίας Διαπίστευσης σε επίπεδο Άριστης Γνώσης στην Ηχοκαρδιογραφία Ενηλίκων (Accreditation at Proficiency Level in Adult Echocardiography , British Society of Echocardiography)

• Νεώτερες Τεχνικές Υπερήχων Καρδιολογίας, Υπουργείου Υγείας

• Διδακτορική Διατριβή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός «Άριστα»

 

Παρούσα θέση:
• Επιμελητής Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική ‘Υγείας Μέλαθρον’ ΤΥΠΕΤ